Orkland Paintball

×

Sikkerhet og Regler

Trykk her for Samtykke og Ansvarsskjema
Samtykke og Ansvarsskjema for grupper

Reglement for Paintball-spilling i regi av Orkland Paintball
Paintball er et spill og målet er ikke å skade hverandre. Vi tar sikkerheten på alvor og det er viktig for alle deltakere at de setter seg inn i våre regler før spill.
Instruktør/baneansvarlig gjennomgår reglene før hver spilling og har alltid siste ord. Grove brudd på reglene under kan føre til at du blir permanent bortvist.

Generelt
Alder
Dette gjøres ved å fylle ut samtykke/ansvarsskjema en gang pr. sesong
For de yngste så anbefaler vi at foresatt er med og vurderer om dette er passende for den enkelte. Vi kan tilrettelegge arrangementer for de yngste hvor det spilles med lavere «trykk» enn på åpne dager.

Bekledning og eiendeler
Paintball-utrustning
Luftfylling
Under spillet
Til slutt
Det er en forutsetning at alle sørger for å overholde sikkerhetsreglene. Følg derfor med når instruktør og baneansvarlige gir beskjeder og gjennomgår sikkerheten.
Paintball er ingen ufarlig lek! Tenk deg derfor om hvis du også skal spille paintball utenfor vår regi og ta sikkerheten på alvor!
Det kan ikke gjentas ofte nok:
Bruk: Maske banen – Løps-sokk UTENFOR banen!