Orkland Paintball

×

Medlemsavtale & Priser

Medlem Pris
pr/år
Baneleie
m/luft
Utstyrleie Ball kasse
2000stk
Ball pose
500stk
Junior 325,- - - 300,- 80,-
Senior 500,- - - 300,- 80,-
Ikke medlem - 200,- 200,- 450,- x/125,-

NB: Ballpriser er veiledende!